Rättelser

Rättelse Historiska Brott & Mysterier nr 4 2020

På sidan 54 Mystiska gåtor Spännande historiska händelser och föremål har det tyvärr visat sig att det fallit bort text från notisen ”De gåtfulla Icastenarna”.

Här är notisen i sin helhet:

De gåtfulla Icastenarna
Doktor Javier Cabrera verkade i Icaprovinsen i Peru på 1930-talet. En dag kom en bonde med en märklig sten till honom. Stenen verkade mycket gammal och hade erotiska målningar. Cabrera fortsatte att leta där bonden hittat stenen och hittade flera. De föreställde allt från hjärtoperationer till människor med teleskop och kända dinosauriearter. Mystiken tätnade när stenarna visade sig vara nästan 2000 år gamla – alltså långt innan människan visste något om de här sakerna. Men var det möjligt? Enligt pseudovetenskapen anses de märkliga stenarna komma från en försvunnen civilisation, men bonden erkände i intervjuer på 1970-talet att han själv tillverkat stenarna.

 

Vi beklagar detta.

 

Veronica, redaktör